เกี่ยวกับเรา

 หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอชเวลล์ จำกัด (HWELL CO.,LTD.)

แนะนำบริษัท

บริษัท เอชเวลล์ จํากัด (HWELL CO., LTD.) มีสํานักงานใหญ่ อยู่ที่จังหวัด นนทบุรี เริ่มต้นประกอบธุรกิจ จําหน่ายชิ้นส่วนโคมไฟฟ้า และร่วม ออกแบบและพัฒนาโคมไฟแสงสว่างแอลอีดีให้กับหลาย โรงงานผลิตโคมไฟในประเทศ และ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทําให้เราประสบความ สําเร็จในพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าของเราด้วยดี ตลอดมา ปัจจุบันเราได้เพิ่มการจําหน่ายสินค้าโคมไฟสําเร็จรูปแอล อีดีให้มีหลากหลายชนิดมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังให้บริการการออกแบบและผลิตสินค้า ตามสเปคของแต่ละโครงการ สินค้าของเราได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551

วิสัยทัศน์

บริษัท เอชเวลล์ จำกัด (HWELL CO., LTD.) มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเป็นบริษัทคุณภาพที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา

พันธกิจ

  • ขายสินค้าคุณภาพ
  • ส่งของตรงต่อเวลา
  • มีความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
  • นำเสนอสินค้านวัตกรรมและไม่หยุดนิ่ง

ค่านิยม

  • ทำงานอย่างมืออาชีพ
  • พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  • มีความน่าเชื่อถือและรับผิดชอบต่องาน
  • ทำงานเป็นทีมเวิร์ค